Kontakt - AutorNET

+48 665 022 142
AutorNET Paweł Parzych
ul. Łączna 11
18-400 Łomża

Przejdź do treści

Kontakt

AutorNET Paweł Parzych
ul. Łączna 11
18-402 Łomża
NIP: 718-142-54-73

BRE Bank S.A. Pion Bankowości Elektronicznej
40 1140 2004 0000 3402 3383 9287

telefon: 665-022142, w sprawie zleceń proszę pisać:
RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: AutorNET Paweł Parzych, ul. Łączna 11, 18-400 Łomża
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel. 665022142,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
Autorskie oprogramowanie to moja pasja na miarę Twoich potrzeb.
Wróć do spisu treści