Moduł produkcyjny - AutorNET

+48 665 022 142
AutorNET Paweł Parzych
ul. Łączna 11
18-400 Łomża

Przejdź do treści

Moduł produkcyjny

Oprogramowanie
Wstęp

Moduł WAPROprod został zaprojektowany i stworzony z myślą o małych i średnich firmach, które pracują na oprogramowaniu marki Asseco WAPRO i zajmują się różnego rodzaju wytwarzaniem produktów. Został on utworzony za pomocą kompilatora Embarcadero Delphi XE i współpracuje z silnikiem bazy danych SQL.

Moduł powstał po wielu latach wdrożeń w wielu firmach produkcyjnych i dzięki zdobytemu doświadczeniu skupia w sobie wszystko to, co najistotniejsze aby uzyskać duży efekt niskim kosztem.

Fazowość produkcji

Po uruchomieniu modułu musimy zalogować się do niego za pomocą uwaga: loginu i hasła takiego samego, jak do logowania w aplikacji WAPRO Mag. Z górnego menu wybieramy Kartoteki -> Fazy produkcji. Musimy zdefiniować fazy produkcji, jakie występują podczas cyklu produkcji wyrobu gotwego w danej firmie. Każdą z faz można powiązać z wybranym magazynem programu WAPRO Mag oraz powiązać ją z czynnością jaka będzie wykonana podczas zatwierdzania tej fazy. (rozchód surowca zgodnie z definicją z powiązanego magazynu, przyjęcie wyrobu gotowego na powiązany magazyn – i będą tu pojawiać się kolejne czynności np.: przesunięcie MW na inny magazyn, wycena PW na podstawie powiązanych RW, rozchód samych usług SU itp.)

Definiujemy tu również, dodatkowe cechy każdej fazy takie, jak:
·       potwierdzanie ilości przy zmianie statusu (zatwierdzając realizację zlecenia na tej fazie system może zapytać o ilość, jaką zatwierdzamy, gdyż do produkcji można było zlecić 100 szt. a zatwierdzamy częściowo np. po 20 szt.)
·       kontrola aby nie zatwierdzić więcej, niż zlecono (zatwierdzając zlecenie na tej fazie system skontroluje aby użytkownik nie potwierdził większej ilości niż było zlecono do produkcji minus to, co już wcześniej zatwierdzono)
·       kontrola, że fazę można zatwierdzić gdy (są do wyboru 3 warianty: Zawsze fazę można zatwierdzić, tylko wtedy, gdy poprzednia faza w cyklu produkcji została zatwierdzona lub tylko wtedy, gdy wszystkie poprzednie fazy zostały zatwierdzone)

Przypisanie faz do kategorii wielopoziomowej

Fazowość produkcji określa nam jakie czynności muszą być wykonane po kolei aby powstał nam finalnie wyrób gotowy. W menu górnym należy wejść w Kartoteki -> Przypisanie faz do kategorii i w tym okienku można zdefiniować do każdej gałęzi kategorii wielopoziomowej fazy produkcji, jakie muszą wystąpić w odpowiedniej kolejności dla wyrobów z tej kategorii. Podświetlamy kategorię, następnie zaznaczamy z dostępnych faz i klikając na przyciski ze strzałkami przesuwamy do przypisanych – analogiczniezdejmujemy przypisanie. Strzałki Góra i Dół powodują przesunięcie przypisanej fazy w kolejce.

Zakładanie zleceń produkcyjnych

Zlecenia produkcyjne w systemie WAPRO Mag zakładamy z poziomu naszego modułu produkcyjnego. Jest to mocno uproszczona metoda generowania nowych zleceń. Z menu głównego aplikacji wybieramy przycisk Nowe zlecenie produkcji i w okienku, które pojawi się na ekranie wybieramy interesujący nas produkt i wpisujemy ilość, jaką chcemy wyprodukować. System nie wymaga od nas definiowania oraz wybierania żadnego wariantu produktu. Data zlecenia jest datą określającą na kiedy dany produkt powinien być wykonany – a nie kiedy zostało zlecone do produkcji. Na podstawie tej daty system określa planowane przyjęcia produktów na magazyn. Jeżeli wariant definicji produktu nie zostanie wybrany to nie zadziała czynność automatycznego rozchodu surowca na którejś, zdefiniowanej przez użytkownika fazie.
Postęp produkcji na poszczególnych fazach
         W głównym oknie aplikacji dostępna jest kolumna szybkiego podglądu: na jakiej fazie zostało ostatnio zatwierdzone zlecenie i jaki jest jego status na tej fazie. Podświetlając konkretne zlecenie produkcji i wybierając przycisk Stan realizacji otworzy się okienko ze szczegółowymi informacjami nt. na jakim etapie produkcji znajduje się interesujący nas wyrób i jakie inne fazy zostały już zatwierdzone lub nie.
Klikając dwukrotnie myszką na wybranej fazie możemy ją zatwierdzić z tego poziomu lub cofnąć zatwierdzenie. W tym okienku będą docelowo dodatkowe zakładki pokazując logi użytkowników – kto, kiedy zatwierdzał każdą fazę, jaka ilość potwierdzał itp.
Wydruk zlecenia
         Klikając wydruk pojawi się na ekranie podgląd wydruku zlecenia, które przekazujemy na produkcję. Na podstawie takiego wydruku łatwo będzie pracownikom na poszczególnych fazach zatwierdzać konkretne zlecenie produkcyjne.

Terminal produkcyjny

Razem z modułem wspomagającym rozliczenie produkcji został również przygotowany moduł terminala produkcyjnego. Jest to najbardziej uproszczona metoda zatwierdzania poszczególnych faz produkcji zlecenia, jak to tylko możliwe.
W oknie terminala pojawiają się tylko 3 pola do wypełnienia i 2 przyciski – Zapisz oraz Wyczyść formularz. Pola te są wypełniane za pomocą czytnika kodów kreskowych.
·       Skanujemy kod kreskowy pracownika
·       Skanujemy kod kreskowy zlecenia produkcyjnego z wydruku
·       Skanujemy kod kreskowy zatwierdzanej fazy produkcji z wydruku

Po wypełnieniu czytnikiem wszystkich pól system zapyta, czy chcesz zatwierdzić zlecenie na wskazanej fazie produkcji? Wystarczy potwierdzić przyciskiem Ok i faza zostanie zatwierdzona (system może w zależności od ustawień zapytać o ilość zatwierdzaną oraz sprawdza opcjonalnie, czy poprzednie fazy są zatwierdzone). System przy tej okazji wykona powiązane czynności z dana fazę – czyli może np. przyjąć wyrób gotowy na magazyn lub z powiązanego magazynu dokona rozchodu surowca zgodnie z definicja produktu.

Prognoza stanów

W okienku prognozy stanów dostępny jest podgląd bieżących stanów magazynowych z uwzględnieniem planowanych przychodów z produkcji na konkretne dni.
Jest to okienko w formie arkusza kalkulacyjnego z możliwością eksportu do excela w celu dalszej obróbki.


Opcje przyszłościowe
         Moduł powstał po kilkunastu latach nabierania doświadczeń w różnych branżach produkcyjnych. Jest on intensywnie rozwijany i dodawane do niego są coraz to nowe, uzasadnione funkcjonalności. W kolejnych wersjach pojawią się:
·       Dodatkowe czynności faz: rozchód automatyczny wybranej grupy składników lub konkretnego składnika
·       Możliwość nie automatycznego, a manualnego rozchodu surowców – specjalne okienko z możliwością tworzenia dokumentów rozchodu RW/SU przez użytkownika z wyborem konkretnych dostaw do rozchodu
·       Możliwość nie automatycznego, a manualnego przyjęcia wyrobów gotowych – specjalne okienko z możliwością tworzenia dokumentów przychodu PW/ZU przez użytkownika – czasami w cyklu produkcji obok wyrobu gotowego powstaje w wyniku efektu ubocznego dodatkowy składnik, który powraca na magazyn i będzie wykorzystywany w innej produkcji (np. okrawki sera lub surówka z przetopu metalu)
·       Dodatkowe raporty z etapów produkcji – szczegółowe z poszczególnymi czasami zatwierdzania faz przez użytkowników
·       Moduł podpinania własnych raportów (Crystal Reports, Fast Reports)

Autorskie oprogramowanie to moja pasja na miarę Twoich potrzeb.
Wróć do spisu treści