Moduł Sprzedaży Okresowej - AutorNET

+48 665 022 142
AutorNET Paweł Parzych
ul. Łączna 11
18-400 Łomża

Przejdź do treści

Moduł Sprzedaży Okresowej

Oprogramowanie
Wymagania

Jest to system obsługi sprzedaży okresowej usług, współpracujący z programem magazynowym WAPRO Mag (dawniej WF-Mag dla Windows). System wykonany został w całości za pomocą kompilatora Embarcadero Delphi XE.
 
Pierwotnie aplikacja została wykonana, aby pilnować wystawiania faktur za usługi internetowe, które u różnych klientów wygasały w różnym czasie. Szybko jednak okazało się, że moduł znakomicie nadaje się również do innych, najróżnieszych celów.
Umowy

Podstawową rzeczą w module jest to, że definiujemy umowy z klientami. W umowach tych określamy od kiedy, do kiedy jest ważna,  co jaki okres czasu mamy wystawić klientowi fakturę, za wykonywane usługi, czy program ma wydrukować oryginał faktury dla klienta,  czy też samą kopię dla nas itp. informacje.

 
Moduł dziedziczy z systemu magazynowego całą bazę klientów i artykułów, więc tylko musimy uzupełnić dodatkowe kartoteki takie jak:  adresy miejsc klienta, gdzie wykonywane są usługi, gminy, powiaty i województwa.
 
Możemy w pozycji umowy wpisać usługę wykonywaną cyklicznie i zaznaczyć, że ma ona być przemnażana przez wybrany grafik usług.


  
Generator faktur

W menu głównym programu dostępny jest przycisk GENERATOR FAKTUR. Otwiera on okienko Generatora,  za pomoca którego możemy wygenerować w ciągu kilku minut faktury do setek lub tysięcy umów.

Przed generowaniem dokumentów możemy jeszcze ustawić kilka parametrów generatora np.   czy rozliczać generowane faktury, jeżeli istnieją w systemie nadpłaty.
 
Komputer przegląda po kolei wszystkie podpisane umowy i na ich podstawie tworzy nowe faktury sprzedaży.  Dla osób prywatnych tworzy faktury z wyliczaniem od cen brutto, natomiast dla firm z wyliczaniem od cen netto.  Przy każdej umowie sprawdza, czy za okres, za jaki jest wystawiana faktura istnieją wpisy na liście usług niewykonanych  lub czy umowa nie jest zawieszona. Jeśli tak, to automatycznie pomniejsza o zadaną ilość usługę na fakturze.
Jeżeli natomiast umowa kończy się wcześniej, niż okres, za jaki jest generowana faktura, to komputer wylicza cenę usługi proporcjonalnie.
Przy okazji zamyka umowy, które właśnie wygasły.

  
Wydruk grupowy

Po wygenerowaniu faktur do umów pozostaje tylko je wydrukować. Program generuje najpierw kopie faktur, a następnie oryginały. Usługi świadczone ciągle takie jak: wywóz nieczystości, dostarczanie wody itp. nie wymagają podpisu wystawcy i odbiorcy.  Niektóre z firm zrezygnowały z comiesięcznego wystawiania faktur klientom indywidualnym, gdyż wiązałoby się to eksploatowaniem drukarek i papieru,  tonerów do drukarek, kopert i czasu i pracy na obrabianie tej papierologii. Wystawiają więc faktury np. kwartalnie lub raz do roku.

 
W każdym momencie w programie możemy sprawdzić aktualne Saldo Klienta.  Nowinką jest to, że to saldo możemy sprawdzić na wybrany przez nas dzień np. za 3 miesiące.
Autorskie oprogramowanie to moja pasja na miarę Twoich potrzeb.
Wróć do spisu treści